EMZİRMENİN BEBEĞE FAYDALARI

30 Kasım 2014

• Anne sütü bebek için en ideal besindir.
• Meme emmek bebeğin duygusal bir ihtiyacını karşılar: Bebekler dokunulmaktan ve kucaklanmaktan hoşlanırlar. Çok sayıda araştırma, kucağa alınmayan ve bedensel temastan yoksun kalan prematüre bebeklerin ölme olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Biberonla besleme yöntemini kullansanız bile bebeğinizle fiziksel teması ihmal etmeyin.
• Meme kanserinin, bebekliklerinde kısa bir süre de olsa anne sütü almış kız çocuklarında görülme olasılığı yüzde 25 daha düşüktür.
• Anne sütü alan bebeklerin ortalama IQ değerleri daha yüksek bulunmuştur: Bu konuda çok sayıda çalışma mevcut olup, son araştırma Yeni Zelanda’da yapılmıştır. Yaklaşık 1000 kişi üzerinde yapılan ve bu bireylerin 18 yıllık incelenmesinden oluşan bu çalışmada, bebekliklerinde anne sütüyle beslenmiş olanların hem zeka seviyeleri hem de öğrenim hayatındaki başarıları daha yüksek bulunmuştur.
• Anne sütü mekonyumun (bebeğin ilk dışkısı) daha kolay çıkarılmasına yardımcı olur: Nispeten kıvamlı ve yapışkan olan ilk dışkı, annenin ilk sütü olan kolostrumun, bebeğin sindirim sistemi üzerindeki etkileri sayesinde kolaylıkla, hiç zorlanmadan çıkarılır.
• Anne sütünde bulunan maddeler, bebeğin enfeksiyonlara karşı daha etkili korunmasına yardımcı olur ve bebeğin kendi bağışıklık sisteminin gelişimini hızlandırır.
• Mamadan daha kolay hazmedilir ve içeriği daha çok kana geçer: Anne sütü içerdiği bazı enzimlerle bebeğin bu sütü daha kolay hazmetmesini sağlar. Anne sütü inek sütünden daha az protein içermesine karşın, içindeki tüm protein bebeğin dolaşımına geçer. İnek sütündeki proteinlerin ise yüzde 50’si atık madde olarak bağırsaklardan atılırlar. Demir ve çinko, anne sütünün varlığında bağırsaklardan kana daha kolay geçer.
• Emzirilen bebeklerde kasık fıtığı ortaya çıkma riski, nispeten daha düşüktür.
• Anne sütü ile beslenen bebekler daha iyi bir sosyal gelişim gösterirler: 1 yaşını doldurmuş bebekler arasında, mamayla beslenenler ve anne sütü ile beslenenler karşılaştırıldığında, anne sütü ile beslenenlerde motor ve sosyal gelişimin belirgin olarak daha fazla olduğu bulunmuştur.
• Emzirme, bebeklerin göz-el koordinasyonunun oluşumuna yardımcı olur.
• Anne sütü ile beslenen bebeklerde diş çürükleri daha azdır.
• Görme kusurları, daha az sıklıkta ortaya çıkar; çünkü anne sütü önemli bir A vitamini kaynağıdır.
• Egzama daha az görülür: Anne sütü ile beslenme alerjiye karşı korur ve bu koruyucu etki erişkinlik dönemine kadar sürer. Anne sütü ile bir ay ve daha uzun süreli beslenme hem gıda alerjilerine, hem de solunum yolunda ortaya çıkan alerjilere karşı koruyucudur. Altı ay ve daha fazla anne sütü almış bebeklerde egzamaya olan koruyucu etki daha yüksektir. Hatta çalışmalar kalıtımsal olarak alerji gelişimine yatkın bireylerde bile anne sütünün koruyucu etkileri olduğunu göstermiştir.
• Anne sütü ile beslenen bebeklerde reflü (mideden yemek borusuna gıda kaçağı) ve buna bağlı kusmaya daha az rastlanır.
• Anne sütü bebek için doğal bir sakinleştiricidir.
• Mamayla beslenen bebeklerde ileride obezite (şişmanlık) ortaya çıkma riski daha yüksektir.
• Anne sütü, aşıların etkinliğini artırır.
• Anne sütündeki yağ, karbonhidrat ve proteinler bebek için ideal bir bileşimdedir: Anne sütündeki miktarlar bebeğin ihtiyaçlarına göre sürekli olarak değişmektedir.
• Anne sütü bebek için doğal bir ağrı kesicidir: Anne sütünde endorfin adı verilen maddeler bulunur. Bu morfin benzeri doğal maddeler sakinleştirici etkileri yanında ağrı dindirici özelliklere de sahiptirler. Aşı sonrası bebeğinizi hemen emzirirseniz, aşının ağrısını çoğu durumda unutacaktır.
• Anne sütü hastalanmış bir bebek için en ideal besindir: Sindirim sistemiyle ilgili ishal gibi ciddi bir sorun yaşandığında, mama içeriğinin daha zor hazmedilir olması nedeniyle bebeğin mama ile beslenmeye devam etmesi sakıncalı olabilir ve bu bebeklere genellikle elektrolit içeren sıvılar verilir. Solunum yollarıyla ilgili sorunlar yaşandığında da, bebeğin mamayla beslenmeye devam etmesi, solunum yolundaki balgam ve yapışkan salgıların daha da artmasına neden olabilir.
• Emzirilen bebeklerin diş ve çeneleri daha iyi gelişir. Meme emen bebeklerin ağız ve çene kasları, biberonla gıdayı kolaylıkla alan bir bebeğe göre daha çok çalışır ki, bu da dişlerin ve çenenin sağlıklı gelişmesi için önemlidir. Böylece anne sütü ile beslenen bebeklerin ileride dişleri daha düzgün çıkar.
• Anne sütüyle beslenen bebekler daha kolay konuşurlar: Biberondan sütün hızlı ve kolay bir şekilde akması, bebek için zorlayıcıdır. Bu nedenle bebek, bu hızlı akışı herhangi bir şekilde yavaşlatmak durumundadır. Bu da bebekte dilini ısırma, dudağını ısırma, ağızdan nefes alma, dişeti sorunları ve uzun vadede konuşmadan sorumlu kaslarda istenmeyen etkilere yol açabilmektedir.
• Biberonla beslenen bebeklerin ileride Tip I şeker hastalığına (gençlerde görülen ensülin kullanımı zorunlu şeker hastalığı) yakalanma riski daha yüksektir: İnek sütünde bulunan bazı maddelere karşı bağışıklık sisteminin ürettiği antikorlar, muhtemelen Tip I diyabet gelişimini kolaylaştırmaktadırlar.
• Anne sütü ileride ortaya çıkması muhtemel kolit hastalığına hastalığına karşı koruyucudur.
• Ayrıca, bebeği Hemofilusİnfluenza B bakterisiyle oluşan enfeksiyonlardan korur.
• Anne sütü ergen çocuklarda ortaya çıkan romatizmal hastalıklara karşı koruyucudur: Anne sütü ile beslenmiş olmak, bu riski yüzde 40 oranında azaltır. Anne sütüyle beslenenlerde Hodgkinhastalığı ve bazı çocukluk çağı lenf kanseri yakalanma riski de dahadüşüktür.

Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir