Çocukların Kelime Hazinesi

20 Nisan 2021

Adel Kalemcilik, sonuçlarını Nisan ayının başında açıkladığı ve çocukların kelime hazinelerinin zihinsel gelişimleri üzerindeki etkisine vurgu yapan “Ebeveyn ve Öğretmenlerin Gözünden Çocukların Kelime Hazinesi” araştırmasından yola çıkarak 1500Kelime.com Platformunu hayata geçirdi. Detaylar Pazarlama Direktörü Nazlı Ercilli Soylu ile yaptığımız röportajımızda.

Adel olarak neden “Ebeveyn ve Öğretmenlerin Gözünden Çocukların Kelime Hazinesi” araştırmasını yapma ihtiyacı duydunuz?
Adel Kalemcilik olarak 50 yılı aşan tecrübemiz ile 1969’dan beri faaliyet gösterdiğimiz kırtasiye sektöründe Türkiye’nin öncü firmasıyız. Biz Adel olarak, her zaman hem içinde bulunduğumuz sektöre katkı ve hem de topluma sosyal fayda sağlayacağını düşündüğümüz projeleri değerlerimiz çerçevesinde önceliklendiriyoruz. “Kalite, Yenilikçilik, Başarma Tutkusu ve İyilik” bizim dört temel değerimiz ve toplumsal fayda gözettiğimiz projeleri de İyilik Ağacı Kurumsal Sosyal Sorumluluk çatımız çerçevesinde devam ettiriyoruz. Eğitim bu bağlamda en önem verdiğimiz konulardan birisi. “Eğitimde danışılan firma olma” vizyonumuz doğrultusunda 2012’den bu yana pek çok projeye imza atıyoruz. “Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin Seminerleri”, Okul Tanıtım ekibimiz, İzbırakanöğretmenler.com platformumuz ve EBA üzerinden öğretmenlere verilen uzaktan Öğretimde Dijital Dönüşüm Eğitimi Kursu’nun içerik sponsorluğu bunlardan birkaçı…

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde eğitim sektöründe de çok fazla değişim oldu, dijital platformlar öğretmen ve öğrencilerimizin daha fazla hayatına girdi, sınıf eğitimlerinin yerini alınan tedbirler doğrultusunda hibrit modeller aldı. Biz de bu dönemde çalışmalarımızı, çocuk gelişiminin en kritik dönemi olan okul öncesine yoğunlaştırdık. Çocukların, okul öncesindeki kelime hazinesi ve zihinsel gelişimi arasındaki ilişkiyi inceleyerek durum tespiti yapmak, ebeveyn ve öğretmenlerdeki farkındalık düzeylerini ortaya koymak amacıyla “Ebeveyn ve Öğretmenlerin Gözünden Çocukların Kelime Hazinesi” araştırmamızı gerçekleştirdik.

Çocukların Kelime Hazinesi neden önemli?
Akademik araştırmalar okul öncesi çocukların kelime hazinelerinin ilerideki yaratıcılıklarını, okur-yazarlık becerilerini, matematik yeteneğini ve sosyal becerilerini önemli ölçüde etkilediğini ortaya koyuyor. 0-4 yaş arası çocukların maruz kaldıkları kelime sayısı nihai IQ’ları ve akademik başarıları ile ilişkili. Çocuklarımızın, ileriki yaşlarda daha yaratıcı, üretken ve kendilerini daha iyi ifade eden bireyler olarak yetişebilmeleri için kelime hazinesi çok önem arz ediyor. Kısaca; okul öncesinde zeka demek, kelime hazinesi demek.

Araştırmanızın kapsamı nedir ve sonuçlar Türkiye’deki ebeveyn ve öğretmenlerin çocukların kelime hazinesine yönelik farkındalığı ile ilgili nasıl bir tablo çizdi?
Adel Kalemcilik olarak, yaptığımız araştırmanın tüm Türkiye’yi kapsamasını ve genel tablo hakkında bir fikir vermesini hedefledik. Bu nedenle, 12 farklı ilde ebeveynlerden ve öğretmenlerden oluşan toplam 800 kişiyle görüşüldü.  Araştırmamız bizlere oldukça çarpıcı sonuçlar sundu. 10 ebeveynden 7’si okul öncesi çağındaki çocukların kelime hazinesini önemli bulurken, yalnızca 3’ü çocuğunun kullandığı kelime sayısının farkında… Öğretmenlerin ise öğrenmeye yönelik çalışmaların birebir gözlemcisi olmalarından ötürü, çocukların kelime hazinesiyle ilgili farkındalıklarının, ebeveynlere nazaran daha yüksek olduğunu gördük. 10 öğretmenden 9’u okul öncesi çağındaki öğrencilerinin kelime hazinesini önemli bulurken, yalnızca 6’sı çocuğun kullandığı kelime sayısının farkında. Bu veriler bize, çocukların kelime hazinesine verilen önemin yüksek, farkındalığın düşük olduğunu anlatıyor. Yine araştırma sonuçlarına göre; ebeveynlerin %72’si okul öncesindeki çocuklarının kelime bilgisini yetersiz bulurken, öğretmenlerin %76’sı okul öncesi çocukların kelime hazinesinin gelişmesi gerektiğini belirtti.

Yeni kelime öğretmeye yönelik çocukla birlikte yapılan aktivitelerde ebeveynlerin ilk üç tercihi çizgi film, televizyon, şarkılar gibi medya kullanımı ağırlıklıyken öğretmenler oyun oynama, kelime kartları, kelimelerin tekrar edilmesi gibi daha interaktif yolları tercih ediyor. Bu veri, çocuklarının kelime hazinelerini geliştirmek ve zihinsel gelişimlerine daha fazla katkıda bulunmak için ebeveynlerin, çocuklarıyla evde daha fazla kaliteli ve interaktif zaman geçirmesi gerektiğine işaret ediyor.

Çocukların kelime hazineleri sosyoekonomik duruma göre farklılık gösteriyor mu? Araştırmanızda Türkiye için bu kapsamda sonuçlar var mı?
Literatürde kelime hazinesi ile ilgili önemli araştırmalardan biri Hart & Risley’in sosyoekonomik düzeydeki ailelerde yetişen çocukların zaman içerisinde maruz kaldıkları toplam kelime sayısının ölçümü çalışmasıdır. Bu araştırmaya göre; “düşük gelirli ailelerde yetişen çocuklar yüksek gelirli ailelerde yetişen çocuklara göre 4 yaşına gelene kadar ortalama 30 milyon kelime daha az duyuyor” deniliyor.

Biz de araştırmamız kapsamında Türkiye için benzer sonuçlar elde ettik. Araştırmamız; sosyoekonomik olarak A, B gruplarında yer alan ebeveynlerin çocuklarının kullandığı kelime sayısına yönelik farkındalık oranının ortalama %34, C1 ve C2 grubunda yer alan ebeveynlerin bu konudaki farkındalığının ise ortalama %23 olduğunu gösterdi. Aradaki fark; ailenin sosyoekonomik durumu yükseldikçe, çocukları ile kurdukları diyaloğun ve birlikte geçirdikleri kaliteli ve interaktif zamanın da artmasından kaynaklanıyor.

Ebevyn ve Öğretmenlerin Gözünden Çocukların Kelime Hazinesi Araştırması’nın ardından bu konuda çalışmalarınız olacak mı?
Ebeveyn ve Öğretmenlerin Gözünden Çocukların Kelime Hazinesi Araştırmamız, ortaya koyduğu çarpıcı veriler ile Adel olarak bizleri çocukların zihinsel gelişimlerine katkı sağlayabilmek için harekete geçmeye yönlendirdi. Öncelikle araştırma sonuçlarımızı Türkiye’nin her köşesinde duyurarak kelime hazinesinin önemi ile ilgili farkındalığı artırmak istiyoruz. Sonraki adım olarak da bu araştırmamızın bize sunduğu veriler ışığında, erken dönemde çocukların kelime hazinesine katkıda bulunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Online mecralar için; araştırma sonuçlarına Linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir