EN İYİ OKUL, NASIL BİR OKULDUR?

5 Aralık 2014

“En iyi okul sizin beklentilerinize ve çocuğunuzun ihtiyaçlarına karşılık verebilen okuldur” tezinden yola çıkarak öncelikle beklentilerinizi ve ihtiyaçlarınızı belirlemeniz ve sonrasında okulları ziyaret ettikçe bu kriterleri ne kadar barındırdığını değerlendirmeniz yararlı olacaktır.

Bazı aileler için eve yakınlık en önemli kriterken bazıları için okul binasının sağlamlığı, eğitim kadrosu, rehberlik hizmetlerinin kalitesi veya sosyal aktivitelerin çokluğu en önemli beklenti olabilir. Sonuç olarak size önerim çocuğunuzun özelliklerini doğru tanımlamanız ve bununla birlikte beklenti ve ihtiyaçlarınıza yönelik bir soru listesi hazırlamanız olacaktır. Örnek soruları şu şekilde sıralayabiliriz:

• Eğitim materyalleri yeterli mi?
• Eğitim materyalleri ve oyuncaklar tahta, kumaş, keçe vs. gibi sağlıklı malzemelerden mi yapılmış yoksa plastik oyuncaklar mı ağırlıkta?
• Çocuğun sosyal alanını destekleyecek spor ve sanat dersleri yeterli mi? Bu dersleri veren kişilerin eğitimleri uygun mu?
• Sınıf içindeki öğretmenlerden en az bir tanesi üniversite mezunu mu?
• Çocuk sayısı ile öğretmen sayısı orantılı mı?
• Benimsedikleri özel bir eğitim sistemi var mı?
• Yabancı dil dersini veren eğitimcinin uyruğu nedir?

Yuvayı bir bakım evi mi bir eğitim evi mi olarak değerlendirmek daha doğrudur?
“Yuva” kelimesinden çok “okulöncesi eğitim kurumu” tanımını kullanmayı bu nedenle daha uygun buluyorum. “Yuva” dediğiniz zaman birçok çocuğun bir araya gelip oyun oynadığı, fiziksel ihtiyaçlarının karşılandığı bir yer çağrışımı yapıyor. Oysa bizim ailelere önerdiğimiz yapı “okulöncesi eğitim kurumu”dur. Dolayısıyla çocuğun okula sağlıklı bir şekilde hazırlanmasına vesile olmasını istiyorsak bu mekanları eğitim kurumu olarak değerlendirmek en doğrusu olacaktır.

Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir